SİSTEME EKLENMİŞ ONAYLI ÖĞRENME NESNELERİ
Konu Anlatım Sunumu
Çöle İnen Nur
Ders adı: Sosyal Bilgiler Sınıf/Seviye: 6. Sınıf
Ünite: Çöle inen nur Konu: İlk Müslüman Türk Devletleri
Nesne tipi: Konu Anlatım Sunumu Zorluk derecesi: Orta
Kazanımlar: 
Deney
Su Cenderesi Simülasyonu
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 8. Sınıf
Ünite: Basit Makineler Konu: Su Cenderesi
Nesne tipi: Deney Zorluk derecesi: Kolay
Kazanımlar: 
Sınav/Quiz
Sarmal Yaylar Testi 2
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 7. Sınıf
Ünite: Kuvvet ve Hareket Konu: Yayları Tanıyalım
Nesne tipi: Sınav/Quiz Zorluk derecesi: Kolay
Kazanımlar: Sarmal yaylarla ilgili bilgisini pekiştirir.
Sınav/Quiz
Sarmal Yaylar Testi
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 7. Sınıf
Ünite: Kuvvet ve Hareket Konu: Yayları Tanıyalım
Nesne tipi: Sınav/Quiz Zorluk derecesi: Kolay
Kazanımlar: Sarmal yaylarla ilgili bilgisini pekiştirir.
Deney
Elektiriklenme ile ayrılma
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 7. Sınıf
Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik Konu: Cisimleri Dokunarak/Dokunmadan Elektrikleyelim
Nesne tipi: Deney Zorluk derecesi: Çok Kolay
Kazanımlar: Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark eder.
Animasyon
Maddenin Halleri
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 6. Sınıf
Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı Konu: Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapı
Nesne tipi: Animasyon Zorluk derecesi: Çok Kolay
Kazanımlar: Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma genleşme özelliklerini karşılaştırır.
Deney
Gazlar konuldukları kabın şeklini alırlar
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 6. Sınıf
Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı Konu: Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapı
Nesne tipi: Deney Zorluk derecesi: Çok Kolay
Kazanımlar: Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.
Deney
Katılar konuldukları kabın şeklini almazlar
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 6. Sınıf
Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı Konu: Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapı
Nesne tipi: Deney Zorluk derecesi: Çok Kolay
Kazanımlar: Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder.
Deney
Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 6. Sınıf
Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı Konu: Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapı
Nesne tipi: Deney Zorluk derecesi: Çok Kolay
Kazanımlar: Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulaşır.
Deney
Suyun Elektrolizi
Ders adı: Fen ve Teknoloji Sınıf/Seviye: 7. Sınıf
Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Konu: Suyun Elektrolizi
Nesne tipi: Deney Zorluk derecesi: Çok Kolay
Kazanımlar: Suyun elektrik enerjisi ile bileşenlerine ayrılmasını kavrar.
Öğrenme nesne ambarı sitesinin tasarımını beğendiniz mi?